ЕЛИТНА
ПРИВАТНА
ЕКОНОМСКА
ШКОЛА
И ГИМНАЗИЈА
Нови Сад

14 година са Вама!

најстарија приватна средња

стручна школа у Србији

./images/home.s/slide-upis-2015--01.jpg
./images/home.s/slide-02.jpg
./images/home.s/slide-03.jpg
./images/home.s/slide-04.jpg
./images/home.s/slide-05.jpg
./images/home.s/slide-06.jpg
./images/home.s/slide-07.jpg
./images/home.s/slide-08.jpg

Редовно образовање

Економски техничар, Царински техничар, Финансијски техничар, Туристички техничар, Правни техничар

Ванредно образовање

СТИЦАЊЕ ЗНАЊА, ДОКВАЛИФИКАЦИЈА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Редовно образовање

Школовање траје четири године и образује се пет профила у два подручја рада:

Економски техничар Царински техничар Финансијски техничар Туристички техничар Правни техничар

Наставни план за све образоване профиле са припадајућим фондом часова приказан је у табелама.

По наставном плану и програму предмети се деле у две групе: Обавезни, односно опште-образовни предмети и стручни предмети.

Ванредно образовање

Ванредно се могу образовати сви заинтересовани за стицање знања из области економије, без обзира на године, тј. од завршене основне школе.

УПИС ТРАЈЕ ТОКОМ
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ!

Облици ванредног образовања су:
СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА, ДОКВАЛИФИКАЦИЈА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

За сва питања обратите се координатору за ванредну наставу на телефон
063/526-963, 063/840-67-83
или e-меилом elitna@gmail.com