O nama

Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija osnovana je 2002. godine, kao prva privatna srednja stručna škola u Srbiji. Od osnivanja do danas je u našoj školi veliku maturu položilo preko 700 učenika. Zahvaljujući uloženom trudu i postignutim rezultatima, danas smo privatna škola sa najvećim brojem upisanih učenika u Srbiji.

Škola se nalazi u centru Novog Sada i potpuno je prilagođena savremenom izvođenju nastave. Našim učenicima nudimo individualni pristup, moderno opremljene učionice i kabinete, kao i dobro snabdevenu školsku biblioteku. Nastava se organizuje na srpskom jeziku u skladu sa Nastavnim planom i programom koje propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Misija naše škole je pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja, koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju.


Predupis generacije 2019/2020. je otvoren!

POSLEDNJE VESTI

VIEW ALL -

ZANIMLJIVOSTI I ČINJENICE U BROJKAMA

700+

MATURANATA

7+

OBRAZNOVNIH PROFILA

1000+

PREKVALIFIKACIJA

16+

GODINA ISKUSTVA

Napravite PRAVI IZBOR steknite upotrebljiva znanja kao najjači adut u konkurenciji za posao!

MISIJA

ŠKOLE

je da pruži učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja iz oblasti ekonomije, koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.

TOP