ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Elektrotehničar informacionih tehnologija je kao ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Od školske 2018/19. godine preveden je u redovan. Ovaj obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.

Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje učenika da projektuju i implementiraju sve oblike aplikativnih softverskih proizvoda, počevši od desktop aplikacija, pa sve do statičkih i dinamičkih aplikacija baziranih na veb tehnologijama.

Nakon završenog četvorogodišnjeg obrazovanja, učenik je potpuno pripremljen za obavljanje ovih dužnosti na radnom, ali i da nastavi dalje usavršavanje na visokim školama. Novi Sad se ubrzano razvija i postao je glavni IT centar u Srbiji, tako je dugoročna lokalna potražnja za programerima svih tipova zagarantovana. Pored toga, programeri su veoma traženi u celom svetu tako da će budući IT stručnjaci moći da biraju gde žele da rade.

Detaljan plan i program program mozete pogledati ovde:
IT plan i program

TOP