KULINARSKI TEHNIČAR

Posao kulinarskog tehničara je da sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca. Takođe se brine o skladištenju robe.. Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet Kuvarstvo sa praktičnom nastavom.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.
Diploma kulinarskog tehničara je veoma cenjena, ujedno ima prohodnost za dalje školovanje kao sva ostala zanimanja svih srednjih škola za koje školovanje traje četiri godine.

TOP