TRGOVAC

TRGOVAC

Ovaj profil upisuju učenici koji žele da za tri godine školovanja steknu dovoljno i znanja i veština iz oblasti trgovine kao ekonomije, da mogu odmah da počnu da rade posle završetka škole ili ukoliko se predomisle nastave školovanje na odgovarajućim visokim strukovnim školama.

Nakon završetka školovanja trgovci mogu naći posao u prodavnicama i marketima i uvek će biti u prednosti od ostalih zanimanja po kvalitetu svog znanja i stečenim veštinama. Takođe u našoj školi mogu nastaviti školovanje kao vanredni učenici na smerovima IV stepena ili upisivanjem specijalističkog obazovanja na zanimanju: trgovački menadžer.

TOP