REDOVNO OBRAZOVANJE

REDOVNA NASTAVA

Nastava u školi počinje u 9:00 časova i traje do 15.10.
Pretčas i poslednji, sedmi čas su predviđeni za izvođenje mentorske i individualane nastave.

Mentorski oblik nastave odvija se radi savladavanja redovnog gradiva, ali i zbog potrebe za proširivanjem znanja i umeća. Proširuju se znanja stečena na časovima redovne nastave iz oblasti za koje učenici pokazuju posebno interesovanje.
Dodatno se radi, individualno ili u manjim grupama, sa učenicima koji prevazilaze određeni nivo znanja i sa učenicima koji imaju teškoće u učenju. Time se smanjuje vreme samostalnog rada van škole, a dodatni privatni časovi postaju suvišni. Prednost naše škole je i u fleksibilnosti u organizaciji rada prilagođavanjem posebnim potrebama učenika u nastavi, npr. aktivnim sportistima i učenicima koji su opravdano duže odsustvovali sa nastave.

Nastavu realizuju iskusni i dobro obučeni nastavnici, koji su osposobljeni da primenjuju savremene nastavne metode i da dinamičnim i interaktivnim načinom rada ostvare visok stepen transfera znanja i veština.
Maksimalna posvećenost i briga o učenicima obezbeđena je time što su svi predmetni nastavnici, školski psiholog, kao i uprava škole, aktivno uključeni u praćenje razvoja i ličnog napretka učenika.
Nastavu izvodi 15 nastavnika koji su u stalnom radnom odnosu u školi.
Saradnja sa roditeljima je kontinuirana i posebno je važna u funkcionisanju rada naše škole. Ona se ostvaruje ličnim kontaktima sa roditeljima, telefonom i na redovnim roditeljskim sastancima.Direktna, otvorena i sadržajna komunikacija koju uspostavljamo i na kojoj insistiramo omogućava nam da sve probleme u postizanju rezultata i ponašanju učenika uočavamo na vreme i zajednički rešavamo.
Vreme i okolnosti u kojima naša deca odrastaju su puni iskušenja i izazova, zato roditelji i škola treba da zajedno, promišljeno i koordinirano deluju. Po završetku školovanja koje traje četiri godine - učenik ima sva prava u daljem školovanju - u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije, dakle, učenici stiču pravo upisa na odgovarajuće fakultete u zemlji i inostranstvu.

Tokom školske godine organizuju se ekskurzije i izleti sa različitim sadržajima:

 

EKSKURZIJA UPOZNAVANjA

Na samom početku školske godine, učenici prvog razreda međusobno se upoznaju i upoznaju svoju neposrednu okolinu. Obilaze se fruškogorski manastiri: Beočin, Hopovo, Jazak, Vrdnik i Krušedol, a u okviru izleta organizovana je poseta Sremskim Karlovcima.

DNEVNE STRUČNE EKSKURZIJE

U toku školske godine organizuju se posete raznim sajmovima u Beogradu i Novom Sadu od kojih bismo posebno istakli Sajam knjiga u Beogradu koji, sada već tradicionalno, posećujemo od osnivanja škole.

GODIŠNjA EKSKURZIJA

Jednom godišnje, na proleće, putuje se u jednu od svetskih metropola. Možemo se pohvaliti uspešnim kontinuiranim organizovanjem ovakvih ekskurzija u okviru kojih su naši učenici od 2003. do poslednje ekskurzije u aprilu 2011. obišli veliki broj evropskih zemalja: Grčku, Tursku, Italiju, Nemačku, Češku, Slovačku, Austriju, Španiju...

Odlukom Upravnog odbora Elitne privatne ekonomske škole i gimnazije, u novembru 2012.godine za direktora škole imenovan je Slobodan Đisalov. Preuzimajući ovu funkciju od dosadašnjeg direktora,gospodina Jove Kneževića, on je istakao:

„Nadam se da ću sa svojim kolegama i saradnicima nastaviti uspešno ostvarivanje vizije moderne, savremene škole koja je okrenuta učenicima i njihovim potrebama - i to ne samo kroz osposobljavanje za struku koju su izabrali, već i podsticanjem i usmeravanjem u izgradnji njihovih ličnosti. Put ka ostvarivanju takve vizije, znamo iz iskustva, nije uvek jednostavn i lak, ali ovaj kojim mi idemo je utemeljen i trasiran kroz viziju i tradiciju naše škole.“

TOP