ŠKOLA DANAS

Škola se nalazi u centru grada i potpuno je prilagođena savremenom izvođenju nastave. Sve učionice i kabineti su opremljeni modernim nastavnim sredstvima čime se ostvaruju odlični uslovi za savremeno i kvalitetno obrazovanje učenika. Dobro opremljena školska biblioteka sadrži lektiru, stručnu literaturu, beletristiku, kao i neknjiževnu građu (video i audio kasete, CD izdanja, itd.). Škola naročitu pažnju posvećuje bezbednosti učenika, a za vreme časova u školi je prisutan i radnik obezbeđenja. Sve učionice opremljene su klima uređajima, tako da su stvoreni optimalni uslovi za obrazovanje budućih ekonomista i gimnazijalaca."

U našoj školi učenici stiču upotrebljiva znanja koja će biti njihov najjači adut u konkurenciji za posao. To znanje će im, takođe, omogućiti uspešan nastavak školovanja u visokoškolskim ustanovama, posebno iz oblasti ekonomije, menadžmenta, organizacionih nauka, prava... Misija naše škole je upravo to - pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja iz oblasti ekonomije, koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu. S tim u vezi, naša vizija je da u naredne dve do tri godine, kontinuiranim unapređivanjem nastavnog procesa i pristupa učenicima, postignemo lidersku poziciju na tržištu obrazovanja, da postanemo škola koja će stajati rame uz rame sa evropskim srednjim stučnim školama, uz stalno praćenje promena i novih obrazovnih potreba u društvu.

Nastava se organizuje na srpskom jeziku u skladu sa Nastavnim planom i programom koje propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije, stoga je i kalendar radnih dana u skladu sa odlukom ovog Ministarstva. Pravo upisa imaju učenici koji su završili osnovnu školu u zemlji ili inostranstvu.

U prvi razred redovnog četvorogodišnjeg obrazovanja
upisuje se po jedno odeljenje u sledećim obrazovnim profilima:

- EKONOMSKI TEHNIČAR

- CARINSKI TEHNIČAR

- TURISTIČKI TEHNIČAR

- PRAVNI TEHNIČAR

- TRGOVINSKI TEHNIČAR

- FINANSIJSKI TEHNIČAR

Takođe, u našoj školi se mogu vanredno obrazovati svi zainteresovani za sticanje znanja iz oblastiekonomije, prava i administracije i oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, bez obzira na godine, tj. od završene osnovne škole nadalje, kroz

STICANjE, DOKVALIFIKACIJU, PREKVALIFIKACIJU I SPECIJALIZACIJU,

a za sledeće obrazovne profile:

III STEPEN
(TROGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- trgovac

IV STEPEN
(ČETVOROGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- ekonomski tehničar
- carinski tehničar
- pravni tehničar
- finansijski tehničar
- turistički tehničar
- trgovinski tehničar

V STEPEN – SPECIJALIZACIJA
(JEDNOGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- poslovni sekretar
- kontrolor u bankarstvu
- trgovački menadžer
- turistički organizator

TOP