SPISAK NASTAVNIKA

NASTAVNI KADAR

Za školu je u potpunosti obezbeđen stručni kadar. Škola zapošljava na neodređeno vreme i putem ugovora o povremenom i privremenom obavljanju poslova ukupno 19 nastavnika.
Od toga 15 nastavnika je u stalnom radnom odnosu i oni drže 94,5% nastavnih predmeta i 4 nastavnika na povremeno - privremenom radu za 5,5% nastavnih predmeta. U školi radi i školski psiholog.

DIREKTOR

slobodan-djisalovOdlukom Upravnog
odbora Elitne privatne
ekonomske škole i
gimnazije, u novembru
2012.godine za direktora
škole imenovan je
SLOBODAN ĐISALOV

POSLOVNI SEKRETAR

stasaPoslovni sekretar
škole je
BERIĆ STANISLAVA.
Radno vreme sekreterijata je
od 09:00 - 15:00
a telefon 021/6302-992.
 

Nastava se organizuje na srpskom jeziku u skladu sa Nastavnim planom i programom koje propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije, stoga je i kalendar radnih dana u skladu sa odlukom ovog Ministarstva. Pravo upisa imaju učenici koji su završili osnovnu školu u zemlji ili inostranstvu.

TOP